Jasprina Kremers (Probos), Martijn Boosten (Probos), Sven van Best (Probos), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Dennis Lindenbergh (Bosgroep Midden Nederland) & LEO Goudzwaard (WUR), juni 2021

Factsheets van vijf nieuwe klimaatslimme boomsoorten voor Nederland t.w. Walnoot, Tamme kastanje, Ratelpopulier, Elsbes en Gewone zilverspar.

Deze factsheets zijn uitgebracht in kader van het project ‘Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten’. Dit is één van de Bos- en Klimaatpilots die worden gefinancierd door het ministerie van LNV.

Factsheet walnoot
Factsheet tamme kastanje
Factsheet ratelpopulier
Factsheet elsbes
Factsheet gewone zilverspar

Tags