Rapporten

downloaden

Jan Oldenburger, Casper de Groot en Annemieke Winterink, december 2012

Doel van deze studie was met name het verschaffen van inzicht in de houtstromen binnen Nederland. Daartoe is een aantal houtstroomdiagrammen opgesteld die de situatie gedetailleerd weergeven. De werkwijze is dusdanig dat deze houtstroomdiagrammen op relatief eenvoudige wijze kunnen worden ge├╝pdatet voor recentere jaren of met nieuwe gegevens. Tijdens het opstellen van de diagrammen is een groot aantal aannames gemaakt over de verdeling van houtstromen over verschillende sectoren en daarnaast zijn bepaalde stromen ingeschat op basis van bij Probos beschikbare kennis over de bos- en houtsector en de verhoudingen daarbinnen.

Tags