Publicaties In de Pers

2 juli 2021

Landbouwgrond die gaat veranderen in een ecologisch waardevol ‘Waterwoud’. Een uniek, nieuw nat bos voor Nederland. Dit is het idee waarmee ingenieursbureau van Nierop uit Riethoven de bosontwerpwedstrijd van ARK Natuurontwikkeling heeft gewonnen. De ontwerpwedstrijd is een initiatief van ARK, ondersteund door Stichting Probos en bureau inZicht.

Lees meer...

Groene Ruimte, 14 juni 2021

Voor de uitvoering van de Nederlandse Bossenstrategie zal de komende 10 jaar tussen de 150 miljoen en 200 miljoen bomen en planten als plantgoed nodig zijn. Dat werd gemeld tijdens het online-forum ’Boomkwekerij broodnodig bij Bossenstrategie’ dat woensdagavond 9 juni plaatsvond. Het forum werd georganiseerd door de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, de coöperatieve vereniging Treeport Zundert en de handelsgroep BoHeZa van Anthos.

Kijk hier de opname van het webinar terug.

PERSBERICHT
9 juni 2021

Stichting Probos is mede-ondertekenaar van de Eerlijke Klimaatagenda die op 9 juni 2021 wordt aangeboden aan de formateur en de politieke partijen. De kern van de Eerlijke Klimaatagenda is een scholingsplan voor 60 duizend groene banen, het isoleren van ruim 400 duizend tochtige woningen van mensen met een lager inkomen, meer groen en elektrisch deelvervoer in achterstandswijken, en het creëren van 82 duizend hectare nieuwe natuur. Dit plan wordt ondersteund door een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond, jongerenorganisaties, hoogleraren en bestuurders.

Lees meer...

Wageningen, 18 mei 2021

Probos stelt als kennisinstituut het belang van het bos centraal. Ons team van experts zet zich in voor duurzaam bosbeheer en bosuitbreiding in Nederland én daarbuiten. Wij ontwikkelen onafhankelijke praktijkgerichte kennis voor terreinbeheerders, beleidsmakers, NGO’s en andere organisaties in de bos- en houtketen in Nederland en daarbuiten. 

We zetten ons al jaren in voor biodiversiteit en bekrachtigen dit nu door ons als partner aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zodat we kennis uit kunnen wisselen en samen met de andere partners ons inzetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland.

Lees meer...

Mark van Benthem (Probos)
De Houtkrant, 7 mei 2021

 

Wageningen, 22 april 2021

Met de komst van de Bossenstrategie is er in Nederland weer volop aandacht voor bos. Probos juicht dit van harte toe, want bos levert de maatschappij veel onmisbare diensten zoals biodiversiteit, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, recreatie en hout.

Lees meer...

Nieuwe Oogst, 20 april 2021

Willen we meer klimaatslimme landschapselementen op het agrarisch bedrijf? Dan moet daar een meerjarig verdienmodel tegenover staan en moet er flexibeler kunnen worden omgegaan met wetgeving rondom de aanleg van landschapselementen. Boeren staan positief tegenover meer bomen en landschapselementen op hun bedrijf, maar deze knelpunten weerhouden hen ervan om tot aanplant over te gaan.

Probos heeft samen met ZLTO, in opdracht van RVO, de kansen en knelpunten verkend voor meer klimaatslimme landschapselementen bij agrarisch ondernemers en andere gebiedspartijen in de regio Rivierenland. Meer informatie en mooie voorbeelden in dit artikel in Nieuwe Oogst

Houtwereld, 5|2021

Het aandeel van duurzaam geproduceerd tropisch hardhout op de Nederlandse markt neemt de laatste twee jaar licht af. Een kleinere portie van het geïmporteerde hout heeft een FSC- en/of PEFC-certificaat. Onderzoek van Probos laat zien dat nog geen 30% van het in Europa toegepaste tropische hardhout is gecertificeerd. Hoe kan dat? En wat kunnen we ertegen doen?

Mijn Natuur, maart 2021

Nederland wil weer het 'Holtland' worden uit het begin van de middeleeuwen met dichte bossen in grote delen van het land. De overheid heeft stevige ambities om de komende tien jaar met de aanplant van 100 miljoen bomen CO2 vast te leggen ten gunste van het klimaat. Komt Nederland als bosland in zicht of is het een luchtkasteel?

Door Hans Siemes

Lees meer...

Trouw, 4 maart 2021

Emoties lopen hoog op in de discussies over bomenkap. Maar het bosbeheer kan niet zonder zaag, zeggen adviseurs en wetenschappers. ‘We doen het goed in Nederland.’
Door Onno Havermans

Lees meer...

GWW Totaal, 24 februari 2021

In 2020 nam houttoepassing in de bouw een flinke vlucht. Anders is het in de grond-, weg- en waterbouw, waar de toepassing van hout eerder terugloopt, vooral waar het tropisch hout betreft. Dat is opvallend én jammer, omdat ook in de GWW de potentie en meerwaarde van houtgebruik enorm is door de klimaatvoordelen en de circulaire mogelijkheden. Kiezen voor gecertificeerd hout geeft bovendien bescherming aan de bossen in de herkomstgebieden die bedreigd worden. Opdrachtgevers en uitvoerders kunnen hierin een extra verschil maken door de houtsoorten die ze kiezen.

Lees meer...

Wageningen, 23 februari 2021

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling in De Geelders een perceel verworven met een zeer grote ecologische potentie: Hooge Beek (bijna 12 ha) bij Schijndel. Doel is om hier nieuw leembos te creëren. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel organiseert ARK een ontwerpwedstrijd om extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken te betrekken in het ontwerpproces.

Lees meer...

De Volkskrant, 30 januari 2021

In 2030 moeten er in het weinig bosrijke Nederland 100 miljoen bomen bij zijn geplant. Experts zijn enthousiast, alleen: waar moeten ze komen, als elke vierkante meter al een bestemming heeft?
Door Mac van Dinther - Foto’s Pauline Niks

Lees meer...

PERSBERICHT
Wageningen, 22 januari 2021

Zonder extra impuls gaan we de huidige plannen voor bosuitbreiding in Nederland niet realiseren. Dat was de overheersende mening van 280 deelnemers aan een online symposium ‘Bosuitbreiding in Nederland’ op donderdag 21 januari. Het is vooral zaak dat er op korte termijn sterkere overheidsregie op komt.

Lees meer...

Vandaag hebben we samen met NS en ProRail bij station Bussum Zuid de eerste toekomstige veteraanboom geplant. Uiteindelijk zal op elk NS station in Nederland een veteraanboom geplant of aangewezen worden. De groeiplaats van deze bomen blijft beschermd, zowel boven- als ondergronds. ProRail en NS willen de stations en hun omgeving groener maken en planten daarom in samenwerking met stichting Probos rondom stations bomen die ze de komende tijd met rust gaan laten.

Lees meer...

Tags

In samenwerking met andere partijen werkt Probos aan een centrale plek voor de bestrijding van duizendknoop. Op nu.nl is hierover een artikel te lezen. 

Lees artikel

Houtwereld, 5|2020

De overheid wil dat het Nederlandse bosareaal met 10% (circa 37.000 hectare) is gegroeid in 2030. Dat is nodig voor herstel van biodiversiteit en de circulaire economie. Naast recreatie, beleving en educatie moet er ruimte zijn voor een lichte toename van de houtoogst. Is er in Nederland genoeg duurzaam beheerd bos? En is dat voldoende en van een dusdanige kwaliteit om op grote schaal te bouwen met hout?

Houtwereld, 2|2020

Nederlandse importeurs streven ernaar hun houtinvoer 100% duurzaam te maken. Tegelijk is het certificeren van hardhout in tropenlanden (te) duur en wil de eindgebruiker er niet extra voor betalen. Het aandeel van gecertificeerd tropisch hardhout neemt dus af. Daarom vragen we vier organisaties: Is 100% duurzaam geproduceerd hout haalbaar of een utopie? Is de daling van het aandeel duurzaam tropisch hout een trendbreuk? En wat is daaraan te doen?

 

label