Skip to main content

De aanleg van nieuwe bossen

24 april 2009

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland voor een schamele drie procent uit bos. Sinds die tijd hebben onze voorouders om allerlei redenen veel nieuw bos aangeplant.

Men deed dit bijvoorbeeld om hout te produceren voor de mijnen, maar ook wel om het landgoed een statig uiterlijk te geven of met het oog op de werkverschaffing in de roerige jaren dertig. Van jongere datum zijn de polderbebossingen en de vele recreatiebossen in en om de grote steden. Gevolg van deze bebossingsdrift is dat het bosareaal is gegroeid naar zo’n 360.000 hectare, ofwel tien procent van ons landoppervlak.

Ook nu nog wordt jaarlijks zo’n 1.000 tot 1.500 hectare aan nieuwe bossen aangelegd door bijvoorbeeld boeren, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en nieuwe landgoedeigenaren. Dit is niet verwonderlijk, want bossen bieden veel voordelen. Zo zijn er talloze planten en dieren die profiteren van de aanleg van nieuwe bossen. Bossen worden druk bezocht door mensen om in te wandelen en te sporten, zelfs als er kort na de aanleg nog nauwelijks sprake is van echt bos. Bovendien wordt er de duurzame grondstof hout geproduceerd waar onze kleinkinderen gebruik van kunnen maken en wordt het broeikasgas CO2 en fijnstof vastgelegd. Om al deze functies goed tot hun recht te laten komen bij de aanleg van nieuwe bossen is gedegen kennis nodig van het gehele bebossingsproces, van de planvorming en uitvoering tot het beheer in de eerste jaren na aanplant. Iedere ‘bebosser’ heeft er baat bij om bos aan te leggen dat nu en in de toekomst tegemoet zal komen aan de wensen en eisen. Uiteraard moet dit gebeuren tegen acceptabele kosten en met zo min mogelijk hobbels tijdens de planvorming en aanleg. Dit boek is bedoeld om boeren, terreinbeheerders, adviseurs, (beleids)ambtenaren, studenten en andere geïnteresseerden van de nodige basiskennis te voorzien over de aanleg van nieuwe bossen op landbouwgrond.

auteur(s): Patrick Jansen, Martijn Boosten, Annemiek Winterink, Mark van Benthem
2009 | 236 pag. | ISBN 978 90 5345 378 0
prijs: € 24,95 (excl. verzendkosten)

Recensie: