Praktijkproef verwijderen kleine duizendknopen met grondzuiger en mobiele verhitter

13 december 2020

In 2018 is in opdracht van de Provincie Gelderland een praktijktest uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kunnen worden blootgelegd, of de opgezogen grond nog (levensvatbare) wortelresten van duizendknoop bevat en of de methode geschikt is voor het verwijderen van kleine duizendknoophaarden.
Uit deze proef bleek dat de grondzuiger heel geschikt is om (kleine) haarden van duizendknoop te verwijderen, zeker wanneer de wortels rondom kabels en leidingen groeien. Ook bleek dat door de hoge zuigkracht wortels heel gemakkelijk opgezogen worden en erg lastig apart te verwijderen zijn. Daarmee komen de wortels samen met de opgezogen grond terecht in de grondzuiger.

Dit gegeven was aanleiding voor Van de Herik Zuigtechniek om een mobiele verhitter te ontwikkelen om opgezogen of uitgegraven grond (na zeven om grote worteldelen te verwijderen) te verhitten en daarmee de in de uitgenomen grond aanwezige wortels te doden. Deze machine is in 2018-2019 ontwikkeld en gebouwd. In 2019 is een praktijkproef gedaan door Wageningen UR, Probos en Tree-o-logic naar de effectiviteit van de mobiele verhitter en hieruit bleek dat door de hittebehandeling het aantal vitale wortelfragmenten afnam met ongeveer 99% ten opzichte van alleen gezeefde grond.

Op basis van de resultaten van beide praktijkproeven is Probos gevraagd een aanvullende praktijkproef op te zetten in wegbermen langs provinciale wegen waarbij kleine duizendknoophaarden met een grondzuiger worden verwijderd, de grond met wortelresten ter plekke wordt gezeefd en verhit en vervolgens weer wordt teruggestort waardoor er geen grondtransport nodig is. Doel van de proef is om te onderzoeken hoe efficiënt en effectief deze methode is. De praktijkproef moet antwoord geven op de volgende vragen:
1. Hoe werkt deze methode in de praktijk? Welke praktische knelpunten en aandachtspunten kom je tegen?
2. Wat zijn de kosten om met deze methode kleine duizendknoophaarden in wegbermen (van provinciale wegen) te verwijderen?
3. Hoe effectief is deze methode en welke nazorg van de behandelde locaties is er eventueel nodig?
4. Hoe duurzaam is deze methode in vergelijking met alternatieven?

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof (Probos)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2020-2021

© Probos , all rights reserved