Projecten Bosuitbreiding

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

Lees meer...

Het Alblasserbos is 25 jaar geleden aangelegd. Het IJsselbos nabij IJsselstein gaat binnenkort de grond in. De afgelopen halve eeuw is er in de Randstad ruim 3000 ha bos op rijke grond geplant.

Lees meer...

Er worden in Nederland talloze nieuwe bossen aangelegd, onder andere door en voor Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit van deze nieuwe bossen te waarborgen en/of te verhogen gaat Probos in samenwerking met Staatsbosbeheer een kwaliteitsplan voor bosaanleg ontwikkelen. De resultaten hiervan zullen ook worden gebruikt bij de volledige herziening van het boek ‘De aanleg van nieuwe bossen’.

Lees meer...

Cultuurhistorie speelt een ondergeschikte rol bij de aanleg van deze nieuwe bossen. Dit is een bedreiging voor het streekeigen karakter van deze gebieden en er wordt een interessante kans gemist om dit juist te versterken.

Lees meer...

Probos werkt mee aan aanleg eerste ‘zoutwaterbos’ ter wereld. Natuurlijk zijn er de mangrovebossen, maar in de kurkdroge delta van de rivier Colorado in Mexico gaat het om compleet andere omstandigheden. In 2006 zijn met begeleiding van Probos de eerste 12.000 zoutminnende bomen geplant.

Lees meer...

Natuurlijke bosranden zijn cruciaal voor veel plant- en diersoorten. Toch zijn er in Nederland maar weinig goed ontwikkelde natuurlijke bosranden te vinden. Hoog tijd dus dat er meer bosranden worden aangelegd. Probos heeft daarom in samenwerking met Bronnen voor nieuwe natuur een aanplantactie op touw gezet om de aanplant van bosranden op geschikte plaatsen te stimuleren.

Lees meer...

De populier is ongetwijfeld één van de meest aangeplante boomsoorten in Nederland. Maar het is vooral de Euramerikaanse of Canadapopulier die veel is aangeplant.

Lees meer...

In het kader van het bosvoorlichtingsproject KISbos werd aandacht besteed aan de financiële, organisatorische, fiscale, bosbouwkundige en planologische aspecten van bosaanleg.

Lees meer...

label