De Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos, beplantingen en hout(vezel) bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Stichting Probos heeft actief meegewerkt aan het opstellen van het plan en is één van de ondertekenaars.

Intentieovereenkomst
Minister president Mark Rutte en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu hebben de intentieverklaring woensdag 26 oktober tijdens de Nederlandse Klimaattop getekend. Mede ondertekenaars van het plan zijn de Nederlandse bos- en houtsector, bestaande uit o.a. boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten en de houtverwerkende industrie. Daarnaast tekenen natuur- en milieuorganisaties als Natuur & Milieu en het platform Bio-energie mee.
Het Actieplan Bos en Hout is gericht op een toename van de Nederlandse houtproductie door uitbreiding van het bosareaal, landschappelijke beplantingen en een productiever bosbeheer. Daarnaast moet het hout op een slimme manier duurzaam gebruikt worden in hoogwaardige toepassingen, gecascadeerd en gerecycled worden. Op deze manier kunnen Nederlandse bossen en het hout dat hieruit geoogst wordt langdurig CO2 uit de atmosfeer opslaan. Lees het Actieplan Bos en Hout

Langer en meer CO2 opslaan
Nederland heeft momenteel 356.000 ha boslandschap. Dit is ongeveer 9% van de oppervlakte van ons land en laag in vergelijking met andere Europese landen. Door zowel bosuitbreiding als door huidige en nieuwe bossen productiever en duurzamer te beheren, kan de productie van Nederlands hout worden verhoogd. Door daarna het hout slimmer te gebruiken in hoogwaardige duurzame toepassingen, houdt het materiaal gedurende een lange periode CO2 vast. Met deze acties kan het Nederlandse bos en hout in 2050 misschien wel 4 Megaton CO2 per jaar opslaan, wat een flinke bijdrage is aan de klimaatdoelen. Een grotere houtproductie biedt bovendien economische kansen in de houtsector. Daarnaast is bos één van de meest gewaardeerde landschappen om in te recreëren.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Martijn Boosten en Jan Oldenburg
opdrachtgever(s):
periode van uitvoering: 2016 - 

Resultaten

Tags

label