Verslagen

15 november 2012

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Lees meer...

24 oktober 2012

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Lees meer...

04 oktober 2012

Beheerders van bos en natuur hebben de afgelopen twee jaar met cofinanciering van de provincie Gelderland projecten op de Veluwe uitgevoerd die het beheer voor natuur, recreatie en houtproductie combineren met het behoud en beleefbaar maken van cultuurhistorie.

Lees meer...

03 juli 2012

Geschiedenis, huidige waarden en beheer van militaire beplantingen

Lees meer...

08 juni 2012

Wat kun je in het bosbeheer doen met cultuurhistorie en hoe pak je dat aan?

Lees meer...

07 juni 2012

Donderdag 7 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het zesde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats.

Lees meer...

Tags

21 mei 2012

Er wordt volop gesproken en er zijn tal van initiatieven in uitvoering waarbij aanwending van houtige biomassa uit het Nederlandse landschap centraal staat.

Lees meer...

14 mei 2012

Voor alle bij het project "Groen goud uit landschapsonderhoud/ regionale biomassawerf" betrokken partijen en personen.

Lees meer...

04 april 2012

Ter gelegenheid van het afscheid van Kees Faber als voorzitter van Stichting Probos.
Life Cycle Assessment of Wooden Products in context of EPD and Building Certification, Dipl.-Ing. Dr. Adolf Daniel Merl, PE INTERNATIONAL, Managing Director Central & Eastern Europe

Lees meer...

29 maart 2012

Op 29 maart, 2 en 5 april 2012 heeft de Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen plaatsgevonden. De cursus is een initiatief van Stichting Probos en de Zoogdiervereniging en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Lees meer...

05 maart 2012

De aandacht voor houtproductie en de teelt van kwaliteitshout is de afgelopen tijd sterk gegroeid.

Lees meer...

30 januari 2012

Voor alle bij het project "Groen goud uit landschapsonderhoud/ regionale biomassawerf" betrokken partijen en personen.

Lees meer...

24 januari 2012

Stichting Probos heeft samen met Het Flevo-landschap een oogstdemonstratie op de wilgen-energieplantage in Flevohout bij Lelystad georganiseerd.

Lees meer...

08 december 2011

Op 8 december wordt de methode voor het meten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt gepresenteerd aan een ieder die hierin geïnteresseerd is.

Lees meer...

15 november 2011

NABU Naturschutzstation, Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh werken gezamenlijk aan het project VIEW, ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

Lees meer...

06 oktober 2011

Wallen vormen lijnen in het landschap. Overal in Nederland geven ze structuur aan het vlakke land, dat is al eeuwen zo. Maar hoe geven we deze markante man-made structuren een plek in het landschap van de toekomst: in de duinen, in bossen en in het boerenland? En om te beginnen: wat weten we eigenlijk van?

Lees meer...

28 september 2011

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Door middel van veldinventarisaties zijn historische elementen in kaart gebracht en er zijn talloze excursies georganiseerd en publicaties verschenen. Maar het meest in het oog springende resultaat is het herstel en de accentuering van een aantal aansprekende historische elementen, zoals de Grot, spittende man, brandboom, berceau, Willemspark en de naamstenen.

Lees meer...

06 september 2011

Sommige uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich daar explosief en worden daarom als invasief geclassificeerd. Ze komen in dusdanig grote aantallen en schaal voor dat ze een bedreiging zijn voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen.

Lees meer...

28 juni 2011

Onthulling bruggenhoofd en gedichtsteen op landgoed Keyenberg
De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat volop in de belangstelling. Op landgoed Keijenberg werden twee aansprekende historische elementen in ere hersteld. Op dinsdagmiddag 28 juni 2011 vond de feestelijke onthulling plaats van de gereconstrueerde bruggehoofden en de replica van de gedichtsteen in het Vriendschapsbosje.

Lees meer...

16 juni 2011

Donderdag 16 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het vijfde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats en de derde NK crossloop (4,7 km met 70 hoogtemeters) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

Lees meer...

Tags

label