Verslagen

03 april 2006

Stichting Probos is lid van COST-actie E40, waarin wetenschappers uit Europa ervaringen uitwisselen op het gebied van 'dik hout' (> 40cm).

Lees meer...

04 maart 2006

Zaterdag 4 maart 2006 organiseerde de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) voor de tweede maal een landelijke werkconferentie mountainbiken. Met de titel ‘Bike Beyond’ in het achterhoofd hebben we ons gericht op de toekomst van het mountainbiken in Nederland.

Lees meer...

03 maart 2006

Deze themadag werd door Staatsbosbeheer samen met de Provincie Drenthe georganiseerd voor lokale beheerders van Staatsbosbeheer, het Drents Landschap, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren uit Drenthe.

Lees meer...

02 maart 2006

Donderdag 2 maart vond in het Aardhuis te Hoog Soeren een door de KNBV en Kroondomeinen Het Loo georganiseerde studiedag plaats. Ruim 45 leden van de bosbouwvereniging namen aan de studiedag deel.

Lees meer...

11 januari 2006

EYE-OPENERS OP SYMPOSIUM ‘BOS EN KYOTO’
Het KNBV symposium ‘Bos en Kyoto’ stond kort na de jaarwisseling gepland. Toch was dit voor 70 mensen geen beletsel om te komen. De zaal van Kasteel Groeneveld in Baarn zat dan ook lekker vol.

Lees meer...

09 januari 2006

9 en 11 januari 2006: Op twee verschillende locaties in de Meierij is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de populier.

Lees meer...

25 november 2005

Op vrijdagmiddag 25 november werd het project "Populieren in Het Groene Woud" officieel gestart in de Vlaamse Schuur aan de Kasterensestraat 4 te Liempde.

Lees meer...

02 november 2005

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar in Fort Vechten, organiseerde Probos 2 november 2005 voor de tweede keer het symposium Verantwoord Ondernemen met Hout.

Lees meer...

06 oktober 2005

Op donderdag 6 oktober 2005 hebben minister Veerman en Kees Faber (voorzitter PHN) de “Visie op de houtoogst” gezamenlijk ondertekend tijdens een manifestatie in het Haagse Bos.

Lees meer...

17 juni 2005


Op 17 juni 2005 stond cultuurhistorie in het bos centraal. Probos presenteerde het eerste exemplaar van het boek 'Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer' aan mevrouw Annemarie Jorritsma, voorzitter van het Bosschap.

Lees meer...

03 juni 2005

Voor leden van het Platform Hout Nederland is door Probos op 3 juni een discussiemiddag georganiseerd over bio-energie. Aan de hand van stellingen en een discussiestuk is besproken of de bos- en houtsector op dit vlak een meer pro-actieve rol wil gaan spelen, aangezien de markt voor biomassa de komende jaren zal verdrievoudigen.

Lees meer...

18 maart 2005

Eind vorig jaar is voor een selecte groep KNBV-leden een fietsexcursie georganiseerd op de mountainbikeroute van de Veluwezoom. Op verzoek is deze excursie nogmaals gehouden op 18 maart 2005.

Lees meer...

27 januari 2005

Op 27 januari heeft Probos in opdracht van Stichting Populier een excursie georganiseerd op landgoed Velder bij Liempde over de rol van de populier. Gastheer voor deze excursie was Frans van Boeckel, landgoedeigenaar en handelaar in populierenhout.

Lees meer...

09 oktober 2004

Zaterdag 9 oktober is de KIS-Bos demodag gehouden te Ede. Hiermee werd het door LNV gefinancierde voorlichtingsproject KIS-Bos informatief én feestelijk afgesloten. Op deze zonovergoten dag bezochten tussen de 350 en 400 belangstellenden de vele demonstraties en lezingen.

Lees meer...

12 augustus 2004

Op 12 augustus meldden negen mensen zich bij het bezoekerscentrum Veluwezoom voor de mountainbike-excursie, ondanks de voorspelde regen.

Lees meer...

10 juni 2004

Op 10 juni organiseerde de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) een symposium over de rol die bossen kunnen vervullen in het waterbeheer van de 21e eeuw. Aanleiding hiervoor was de actualiteit van het onderwerp.

Lees meer...

27 april 2004

Op de voorlichtingsbijeenkomst Bosbeheer en mountainbiken van 27 april 2004 waren zo'n 70 mensen aanwezig, m.n. bos- en natuurbeheerders. De bijeenkomst was gebaseerd op het onderzoek dat Probos in opdracht van provincie Noord-Brabant, ministerie van VWS, NTFU en KNWU heeft uitgevoerd naar de gevolgen van mountainbiken.

Lees meer...

24 april 2004

De Populierenland excursie van 24 april 2004 in het Muizenbos bij Ranst is druk bezocht. Meer dan 60 mensen waren aanwezig om van de fraaie voorjaarsflora in dit populierenbos te genieten. De belangrijkste conclusie met betrekking tot de populier was dat de populier géén negatieve invloed heeft op deze vegetatie.

Lees meer...

15 april 2004

Duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één kan met de alsmaar toenemende druk op het bos niet zonder de ander.

Lees meer...

label