Verslagen

28 februari 2008

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

Lees meer...

21 februari 2008

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

Lees meer...

15 november 2007
09 november 2007

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol.

Lees meer...

28 juni 2007

Oude boselementen komen weer tot leven

Op donderdag 28 juni 2007 vond in Hotel Restaurant de Oude Molen in Groesbeek de startbijeenkomst plaats van het project ‘Ketelwald: het verleden in het heden’.

Lees meer...

13 juni 2007

Woensdagavond 13 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het eerste Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden. Het initiatief en de organisatie waren in handen van Stichting Probos.

Lees meer...

Tags

26 april 2007

Op 26 april 2007 heeft het derde symposium in de reeks 'Verantwoord ondernemen met hout' plaatsgevonden.

Lees meer...

17 april 2007

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseren Probos en Het Geldersch Landschap 4 ontwerpateliers met als titel ´Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg´.

Lees meer...

29 maart 2007

Officiele aftrap van het project turven uit rietplaggen. Het project draait om de productie en afzet van turven, gemaakt van rietplagsel. De officiele aftragp wordt ingeleid door de gedeputeerde van Overijssel, dhr. Piet Jansen.

Lees meer...

20 maart 2007

Tijdens de bijeenkomsten (20, 21 en 28 maart en 4 april 2007) zijn bos- en natuurbeheerders geïnformeerd over welke (beheers)maatregelen zij kunnen nemen of juist achterwege zouden moeten laten om bepaalde soorten(groepen) te bevoordelen.

Lees meer...

20 maart 2007

Voorlichtingswbijeenkomst in samenwerking met Louis bolk instituut over de teelt van snelgroeiend hout op lanbouwgronden.

Lees meer...

06 november 2006

Voorlichtingsbijeenkomsten (6, 7 en 13 november 2006) over het ‘Full service concept’ en ‘Groene diensten’

Lees meer...

02 november 2006

Een interactieve workshop speciaal om initiatiefnemers in het landelijk gebied inzicht te verschaffen in landgoedontwikkeling en de bijbehorende financiële risico’s en fiscale voordelen

Lees meer...

Tags

11 oktober 2006

Het landelijk gebied zal de aankomende decennia een ander aanzicht gaan bieden. Functie-verandering komt in toenemende mate voor.

Lees meer...

Tags

08 oktober 2006

8 oktober 2006: De Open Dag Hout is een themadag waar hout centraal staat en ieder jaar in een andere plaats in Nederland gehouden wordt.

Lees meer...

29 juni 2006

De mineralenhuishouding is een belangrijke factor voor de duurzame productie van biomassa, in het bijzonder wanneer de biomassa afkomstig is uit gebieden waar de beperkte beschikbaarheid van fosfaat mogelijk een probleem kan zijn.

Lees meer...

20 juni 2006

Stichting Probos is gevraagd als spreker op het World Mountainbike Conference die van 20-23 juni wordt gehouden in Whistler (Canada). Belangrijke onderwerpen van deze conferentie zijn het aanleggen van zorgeloze mountainbikeroutes en het opbouwen van een goede verstandhouding tussen mountainbikers en terreinbeheerders.

Lees meer...

08 juni 2006

Cultuurhistorie mag zich verheugen in een warme belangstelling. Tijdens de verschillende MCPFE-bijeenkomsten heeft dit resulteerd in enkele resoluties op dit gebied.

Lees meer...

30 mei 2006

Deze praktijkmiddag is in het bijzonder bedoeld voor eigenaren van kwalitatief waardevolle opstanden.

Lees meer...

07 april 2006

De belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse bossen en voor hetgeen er van die historie nog is te zien, neemt toe. Daarom organiseerden Stichting Boskaart Nederland 1832 en Stichting Probos op vrijdag 7 april 2006 een dagexcursie naar het Ketelwald.

Lees meer...

label