Verslagen

09 september 2009

Stichting Probos werkt in opdracht van de Provincie Drenthe aan het project ‘Drentse Boshistorie in Beeld’. Met dit project wil Probos het belang van cultuurhistorie in het bosbeheer onder de aandacht brengen bij zowel boseigenaren en terreinbeheerders als omwonenden.

01 september 2009

Stichting Probos werkt in opdracht van de Provincie Drenthe aan het project ‘Drentse Boshistorie in Beeld’. Met dit project wil Probos het belang van cultuurhistorie in het bosbeheer onder de aandacht brengen bij zowel boseigenaren en terreinbeheerders als omwonenden.

18 juni 2009

Donderdag 18 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het derde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats. Dit jaar was er ook een NK crossloop (3,5 km) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

Lees meer...

Tags

12 mei 2009

Op 18 mei 2010 vond de cursus bosbeheer en biodiversiteit plaats. In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos.

Lees meer...

29 april 2009

Een delegatie vertegenwoordigers van drie belangrijke bosprovincies en andere organisaties onder leiding van de Canadian Forest Service kwamen naar Nederland om zich te informeren over het duurzaam inkoopbeleid en kennis uit te wisselen over de ontwikkelingen op het vlak van duurzaam bosbeheer en certificering in Canada.

Lees meer...

31 maart 2009

31 maart werd het nieuwe boek in de praktijkreeks voor bosbeheerders gepresenteerd: De aanleg van nieuwe bossen. De boekpresentatie werd gecombineerd met het aanplanten van de laatste boom in een bebossingsproject van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in de Regulieren bij Culemborg.

Lees meer...

27 januari 2009

Het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid waarbij inkopers vanaf 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee moeten nemen bij al hun inkopen geldt ook voor hout en houtproducten.

Lees meer...

02 december 2008

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is “hot”. Het is niet alleen een trend, MVO wordt ook steeds meer de norm.

Lees meer...

13 november 2008

Jaarlijks worden talloze sportevenementen in bos en natuurterreinen georganiseerd. Zowel recreanten als topsporters genieten tijdens het beoefenen van hun sport op deze manier van een geweldige omgeving.

Lees meer...

13 oktober 2008

Het doel van dit seminar is om u te informeren over de huidige stand van zaken omtrent duurzaam bosbeheer in de Oekraïne en de houthandel tussen Nederlandse afnemers en Oekraïense leveranciers te promoten. Er is een delegatie uit de Oekraïne aanwezig.

23 september 2008

Het Verdrag van Malta in de praktijk

Op dinsdag 23 september 2008 heeft het symposium Bodemschatten en Natuurontwikkeling plaatsgevonden. Kasteel Hernen vormde de schitterende locatie voor dit symposium dat met 70 aanmeldingen helemaal vol zat.

Lees meer...

18 september 2008

In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos. Op 18 september staan de soortgroepen 'Mossen en korstmossen' en 'Vlinders en libellen' centraal.

16 september 2008

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout.

Lees meer...

16 september 2008

Op dinsdagmiddag 16 september 2008 vond in Kasteel de Schaffelaar (Barneveld) de eerste bijeenkomst plaats van het project ‘Hout: Op naar 100% duurzaam inkopen’.

Lees meer...

26 juni 2008

Donderdag 26 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het tweede Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden.

Lees meer...

Tags

24 april 2008

Afsluiting Leader+ project “Turven van rietplaggen”


Tijdens het LEADER+ project “Turven van rietplaggen” zijn op ambachtelijke wijze turven geperst van rietplagsel uit de Wieden en de Weerribben.

Lees meer...

02 april 2008

Al enkele decennia staat biodiversiteit in de belangstelling, ook in het Nederlandse bosbeheer. Het vereist een enorme hoeveelheid vakkennis om onderbouwde beslissingen te nemen met het oog op het in stand houden of vergroten van de biodiversiteit.

Lees meer...

01 april 2008

Op dinsdag 1 april 2008 heeft Hamish Kimmins een uitgebreide lezing verzorgd op de eerste Probos lezing onder de titel ‘Ecological theatre’.

Lees meer...

15 maart 2008

Op 15 en 29 maart 2008 vonden in de bossen op de Wolfsberg in Groesbeek twee publieksexcursies plaats. Tijdens deze excursies maakten per dag ca 40 deelnemers uit de omgeving van Groesbeek kennis met het rijke verleden van het Ketelwald (Nederrijkswald).

Lees meer...

label