Verslagen

26 mei 2011

Evert Schut, senior adviseur grond en bouwstoffen bij Rijkswaterstaat, en Mark van Benthem van Probos verzorgen de sessie ´Inkoop duurzaam geproduceerd hout: wat en hoe´ op het jaarlijkse PIANOo-congres.

Lees meer...

27 april 2011

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

Lees meer...

20 april 2011

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

Lees meer...

15 april 2011

Op vrijdag 15 april 2011 is op bedrijventerrein 7poort in Zevenaar het 7poorter griend geopend door wethouder Anja van Norel van de gemeente Zevenaar en Fred Hakvoort, directeur van het bedrijf BKC.

Lees meer...

27 januari 2011

De rol van provincies, gemeenten en andere overheden bij het nieuwe stoken op hout
Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

Lees meer...

04 december 2010

Op zaterdagochtend 4 december vond een excursie plaats met als thema 'Elementen uit het verleden: de cultuurhistorie van de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg'.

Lees meer...

14 november 2010

Op zondag 14 november 2010 is ter ere van het 100-jarig KNBV-jubileum op vier plekken in Nederland de houtoogstdag gehouden. Op de landgoederen Twickel, Huis te Maarn, De Utrecht en bij de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord kon het publiek kennismaken met alle aspecten van de houtoogst.

Lees meer...

27 oktober 2010

Op 27 oktober 2010 heeft alweer het vierde symposium in de reeks Verantwoord Ondernemen met Hout plaats gevonden. Dit jaar was het thema "Verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout: nut en noodzaak".

Lees meer...

15 oktober 2010

Onthulling inrijposten, ijskelder, wildwal en vijvers op landgoed Oranje Nassau's Oord
Op vrijdag 15 oktober 2010 om 14.00 vond in de kapel van het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord op het gelijknamige landgoed de eerste bijeenkomst van het project ‘In de voetsporen van Koning Willem III’ plaats.

Lees meer...

13 oktober 2010

Dit jaar wordt veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Op de landgoederen De Wolfsberg en Hooge Hoenderberg worden enkele historische elementen in ere hersteld.

Lees meer...

17 juni 2010

Het belang van de productie van kwaliteitshout in de Lage Landen
Op 17 juni organiseerde Stichting Probos ter gelegenheid van de pensionering van Nico Leek een Proboslezing door Joris van Acker, professor houttechnologie Universiteit Gent, onder de titel: “Een strategie voor bosbehoud”.

Lees meer...

16 juni 2010

Duurzaamheid en de verwerking van gecertificeerd hout zijn belangrijke bestanddelen van de gedragscode van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging. Deze EPV-gedragscode met Chain of Custody-paragraaf wordt op 16 juni gelanceerd tijdens het seminar 'Gebruik aantoonbaar duurzaam hout'.

Lees meer...

16 juni 2010

Staatsbosbeheer, organiseerde met adviesbureau Klingen en Stichting Probos, de studiedag Nieuwe, rijke bossen over de aanleg en het beheer van bossen op rijke gronden. Een studiedag met ruime aandacht voor ontmoeting en inspiratie.

Lees meer...

10 juni 2010

Donderdag 10 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het vierde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats en de tweede NK crossloop (4,7 km met 70 hoogtemeters) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

Lees meer...

Tags

08 juni 2010

Op 8 juni 2010 vond de cursus cultuurhistorie in het bosbeheer plaats. In deze cursus staat centraal hoe een beheerder om kan gaan met de cultuurhistorie in zijn bos.

Lees meer...

18 mei 2010

Op 18 mei 2010 vond de cursus bosbeheer en biodiversiteit plaats. In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos.

Lees meer...

20 april 2010

Bouwend Nederland organiseerde op 20 april 2010 samen met Stichting Probos de laatste 'kijken-bij-collega-excursies'. Tijdens deze excursies konden deelnemende bedrijven zien hoe gecertificeerd hout wordt toegepast en op welke wijze bouwbedrijven kunnen voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Lees meer...

01 april 2010

Op 1 april 2010 heeft Stichting Probos i.s.m. de provincie Gelderland het Symposium 'Dansende bomen en oude bossen: cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe' georganiseerd in de prachtige bossen van Kroondomein het Loo rondom Hoog Soeren. Met dit symposium hebben Probos en de provincie Gelderland de nieuwe inzichten en inspirerende voorbeelden van het inventariseren, interpreteren en beheren van cultuurhistorische elementen in bossen voor het voetlicht gebracht.

Lees meer...

31 maart 2010

An exploration of cultural heritage issues in British woods and forests.

Tim Yarnell is de cultuurhistoricus van de Forestry Commission, een gerespecteerde organisatie voor haar beleid en beheer op het gebied van cultuurhistorie.

Lees meer...

28 september 2009

Bouwend Nederland organiseerde op 20 april 2010 samen met Stichting Probos de laatste 'kijken-bij-collega-excursies'. Tijdens deze excursies konden deelnemende bedrijven zien hoe gecertificeerd hout wordt toegepast en op welke wijze bouwbedrijven kunnen voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Lees meer...

label