vakkennis

Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer? (Bosberichten > Bosberichten: 2022)
Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Kerncijfers houtproductie en verbruik in Nederland 2020 (Bosberichten > Bosberichten: 2022)
Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer' (Verslagen)
Excursies Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten (Verslagen)
Opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit en duurzame CO2-vastlegging in houtproducten (Bosberichten > Bosberichten: 2022)
Cursus: Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos (Verslagen)
Beheerdersdag 2021 (Verslagen)
Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop (Verslagen)
E-learning module "Ken je bos!" (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Verslagen)
Erfgoed en bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
STTC congres Tropisch Hout (Verslagen)
Culturele sporen en oerbomen verborgen in het bos (Publicaties > In de Pers)
Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout. (Rapporten > Rapporten: 2020)
cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Verslagen)
Erfgoed in het bosbeheer (Rapporten > Rapporten: 2019)
Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Rapporten > Rapporten: 2019)
Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: handvatten voor beheerders (Publicaties > Artikelen)
Meer mogelijk met Nederlands hout (Publicaties > In de Pers)
Heb jij een Japanse duizendknoop in de tuin? Hier wat tips voor deze 'horrorplant' (Publicaties > In de Pers)
Japanse duizendknoop volop bestreden, maar wondermiddel ontbreekt nog (Publicaties > In de Pers)
Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Presentatie cursus bestrijding duizendknoop (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar (Publicaties > In de Pers)
Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Probos geeft 3 workshops op beheerdersdag (Verslagen)
Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart (Publicaties > In de Pers)
Recensie ‘Praktijkboek Bosbeheer (Publicaties > In de Pers)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Probos wint de Nationale Bosbeheerquiz (Publicaties > Overige)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer (Verslagen)
Houtkennis in de verjonging van de bos- en houtsector (Publicaties > Artikelen)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Digitaliseren tijdschrift Populier en actualiseren website populierenland (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Nieuwe machines, apps en andere innovaties op de Elmia Wood 2017 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Drones in het bosbeheer (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)