circulaire economie

Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie (Rapporten > Rapporten: 2022)
Verkenning van de consequenties van het SER-advies voor het rijksinkoopbeleid hout (Rapporten > Rapporten: 2021)
Consequenties SER-advies voor rijksinkoopbeleid hout (Projecten > Duurzame ketens)
Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Hout is dubbelcirculair (Publicaties > In de Pers)
Estimating the 2020 share of verified sustainable tropical timber imports by the EU + UK and its impact on forests (Projecten > Duurzame ketens)
Estimating the 2020 share of verified sustainable tropical timber imports by the EU + UK and its impact on forests (Projecten > Gegevensvoorziening)
Thémis to increase European sustainable procurement transparency (Publicaties > In de Pers)
Meer vertrouwen in hout (Publicaties > Artikelen)
Thémis tool tracks European sustainable timber procurement (Publicaties > In de Pers)
Kiezen voor minder bekende houtsoorten (Publicaties > In de Pers)
Coalitie Bos en Hout (Projecten > Bosuitbreiding)
Developing a sustainable timber purchasing policy and accompanying data gathering portal (Projecten > Duurzame ketens)
STTC congres Tropisch Hout (Verslagen)
Report: Understanding sustainable secondary tropical wood products through data (Rapporten > Rapporten: 2020)
Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie (Projecten > Duurzame ketens)
Ontwikkelen MVI-criteria hergebruikt en lokaal hout (Projecten > Duurzame ketens)
Kansen voor het wateren van hout in de 21ste eeuw (Bosberichten > Bosberichten: 2019)
Update www.inkoopduurzaamhout.nl (Projecten > Duurzame ketens)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Meer grip op duurzaam en circulair hout (leernetwerk Hout, 27 juni 2019) (Publicaties > In de Pers)
Wateren van hout (Rapporten > Rapporten: 2018)
Tratamiento de madera por inmersion en agua (Rapporten > Rapporten: 2018)
Bosbeheer bouwt aan beter klimaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wateren van hout (Projecten > Duurzame ketens)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Herziening criteria inkoop hout (Rapporten > Rapporten: 2017)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)