biodiversiteit

cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Evenementen & cursussen > Cursussen)
Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat (Projecten > Bosuitbreiding)
Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie (Projecten > Bosuitbreiding)
Verkenning en opzetten organisatie nationale bossenmakelaar (Projecten > Bosuitbreiding)
Kansen voor spontane bosontwikkeling (Bosberichten > Bosberichten: 2021)
Passie Vraatdruk monitoren (Publicaties > In de Pers)
Europe’s sourcing of verified tropical timber and its impact on forests: What Next? (Rapporten > Rapporten: 2021)
Planten voor de toekomst (Rapporten > Rapporten: 2021)
Basiskwaliteit voor natuur in bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop (Verslagen)
Verkenning ecosysteemdiensten bomen langs het hoofdwegennet (Projecten > Bosuitbreiding)
E-learning module "Ken je bos!" (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Bureau van Nierop winnaar ontwerpwedstrijd leembos Hooge Beek (Publicaties > In de Pers)
Probos partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (Publicaties > In de Pers)
Plan plantmateriaal en bescherming genenbronnen bomen en struiken (Projecten > Bosuitbreiding)
Boscompensatie en bosuitbreiding registreren (Publicaties > In de Pers)
cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Verslagen)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Online bomen over meer bos (Bosberichten > Bosberichten: 2021)
Bosstrategie barst van ambitie, maar ontbeert geld (Publicaties > In de Pers)
Ja, bomen kappen is soms beter voor het bos, zeggen wetenschappers (Publicaties > In de Pers)
De nieuwe FSC-standaard voor bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek (Publicaties > In de Pers)
Bossenmakelaar (Projecten > Bosuitbreiding)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Projecten > Bosuitbreiding)
Waar komen al die bomen? (Publicaties > In de Pers)
Ontwerpwedstrijd nieuw leembos (Projecten > Bosuitbreiding)
De nieuwe FSC-standaard voor bosbeheer: wat brengt het de beheerder? (Publicaties > Artikelen)
Bosuitbreiding in Nederland vereist veel grotere inzet overheden (Publicaties > In de Pers)
Symposium Bosuitbreiding in Nederland (Verslagen)
Coalitie Bos en Hout (Projecten > Bosuitbreiding)
STTC congres Tropisch Hout (Verslagen)
Innovatieve inrichting en bosbeheer in de belemmerde strook van een hoogspanningstracé (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Technische uitvoering graasdrukmonitorings-onderzoek op de Veluwe (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Advies revitalisering Nederlandse bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Revitalisering Nederlandse bossen (Rapporten > Rapporten: 2020)
Brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen (Publicaties > Overige)
Onderbouwing kansenkaart bos en hout Groningen (Projecten > Bosuitbreiding)
Bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden (Publicaties > Artikelen)
Stand van zaken bos in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2019)
Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data (Rapporten > Rapporten: 2019)
cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Verslagen)
Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Rapporten > Rapporten: 2019)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Heb jij een Japanse duizendknoop in de tuin? Hier wat tips voor deze 'horrorplant' (Publicaties > In de Pers)
Japanse duizendknoop volop bestreden, maar wondermiddel ontbreekt nog (Publicaties > In de Pers)
Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging (Publicaties > In de Pers)