biobased

Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Estimating the 2020 share of verified sustainable tropical timber imports by the EU + UK and its impact on forests (Projecten > Duurzame ketens)
Estimating the 2020 share of verified sustainable tropical timber imports by the EU + UK and its impact on forests (Projecten > Gegevensvoorziening)
Kiezen voor minder bekende houtsoorten (Publicaties > In de Pers)
Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2020)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie (Projecten > Duurzame ketens)
Ontwikkelen MVI-criteria hergebruikt en lokaal hout (Projecten > Duurzame ketens)
Kansen voor het wateren van hout in de 21ste eeuw (Bosberichten > Bosberichten: 2019)
Update www.inkoopduurzaamhout.nl (Projecten > Duurzame ketens)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Beschikbaarheid van houtige biomassa uit bos, landschap en stedelijk groen (Publicaties > Artikelen)
Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Publicaties > Overige)
Wateren van hout (Rapporten > Rapporten: 2018)
Tratamiento de madera por inmersion en agua (Rapporten > Rapporten: 2018)
Communicatie Actieplan Versterking Hout in de GWW (Projecten > Duurzame ketens)
Bosbeheer bouwt aan beter klimaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Infographic boekhouden met bossen (Publicaties > Overige)
Infographic biomassaoogst en bodemkwaliteit in bos (Publicaties > Overige)
Infographic hout als hernieuwbare brandstof (Publicaties > Overige)
Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie (Publicaties > In de Pers)
Aanbod van biomassa uit landschapsbeheer dreigt krap te worden (Publicaties > In de Pers)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wateren van hout (Projecten > Duurzame ketens)
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Rapporten > Rapporten: 2018)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Ontwikkelen infographics biomassa-issues (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050 (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)