Bosberichten

downloaden

De verwerking van industrieel rondhout in Nederland is in 2014 sterk toegenomen en ligt op het hoogste niveau sinds 2007. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de verwerkers van houtvezelproducten, maar ook de zagerijsector verwerkte meer rondhout dan in 2013. Daarnaast nam de export van Nederlands rondhout toe. Er doen zich opvallende ontwikkelingen voor in de ronthoutverwerkende industrie in Nederland.

Casper de Groot, 2015

Tags