Bosberichten

downloaden

De fors gestegen rondhoutprijzen zijn nog steeds een belangrijk gespreksonderwerp binnen de rondhoutverwerkende sector in Nederland. Er werden percentages van meer dan 30% genoemd, maar hoe zit het nu werkelijk? Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland en laat ook zien hoe de rondhoutprijs zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Jan Oldenburger, 2007 

Tags