Bosberichten

downloaden

Met ingang van 1 januari is er nogal wat veranderd in de EG. De Europese eenwording, IIEG'92' waar jarenlang zoveel over te doen is geweest, is nu een feit. Grenzen en veel barrières tussen de landen die lid zijn van de EG zijn nu opgeheven. Maar, is dat wel zo? Dit Bos en Hout Bericht zet uiteen wat de veranderingen voor het bedrijfsleven zijn. Maar belangrijker nog, wat de mogelijke gevolgen zijn.

ir. R.C. de Boer, 1993 

Tags