Publicaties Rapporten

Jan Oldenburger , Dries Van der Heyden, Fon s Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit III – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod

Jan Oldenburger , Dries Van der Heyden, Fon s Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit II – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters

Jan Oldenburger , Dries Van der Heyden, Fon s Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit I – Houtstromen in kaart brengen

Martijn Boosten, juli 2017

Plan voor bescherming en versterking van cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden

Op landgoed Meer en Bos in Den Haag vormt een aarden wal uit de achttiende eeuw de voormalige begrenzing van het landgoed aan de zuid- en oostzijde. Op het talud van de wal zijn nog enkele restanten van historische eikenhakhoutbeplanting aanwezig. De wal wordt momenteel intensief gebruikt en gewaardeerd als wandelpad. Op diverse plekken heeft het wallichaam sterk te lijden van erosie, waardoor er gaten in het wallichaam ontstaan en er grond in de ringsloot spoelt. Dit rapport bevat een plan voor het herstel van de wal, het verbeteren van de herkenbaarheid van de wal en het toekomstig beheer, waarbij rekening is gehouden met de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van de wal en de bijbehorende beplanting.

Jan Oldenburger en Martijn Boosten (Stichting Probos), David Borgman en Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies V.O.F.), maart 2017

Quick scan van het verantwoord te oogsten potentieel biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving